Reforma edukacji

Reforma edukacji wywołuje wiele uzasadnionych emocji. W moim przekonaniu nie została wystarczająca skonsultowana ze społeczeństwem. Konsekwencją wprowadzonych centralnie przepisów jest konieczność podjęcia stosowanych uchwał przez organy stanowiące samorządów lokalnych.
Nam, jako radnym Rady Powiatu Wałeckiego została zaproponowana uchwała, której treść zamieszczam. Dostaliśmy bardzo mało czasu na konsultację z uczniami i rodzicami a także nauczycielami, których ta zmiana dotyczy. Sesja jest w poniedziałek 06.02.2017 roku o godz. 13.00 (przypominam, że zgodnie z § 17 Statut Powiatu Wałeckiego cyt. „ Sesje rady powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej”), dlatego też proszę o zainteresowanych zgłoszenie ewentualnych uwag lub/i sugestii dotyczących tych przepisów. Uwagi można zgłaszać publicznie i na priv. PS. Niestety nie udało mi się wstawić plików w odpowiedniej kolejności

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207494487671608&set=ms.c.eJxVz...