9. Realizacja zadań publicznych za pośrednictwem organizacji pozarządowych

Od bardzo wielu lat działam w wielu organizacjach pozarządowych. Część z nich prowadzę, w części współuczestniczę w ich zarządzaniu, w innych wspomagam liderów i nie tylko.
Współpracuję też z wieloma organizacjami, w których formalnie nie jestem członkiem. Kilka organizacji ma siedzibę w stworzonym przeze mnie Centrum Coworkingowym.
Nie piszę tego, żeby się chwalić, ale żeby pokazać jak ważni dla mnie, a przede wszystkim dla zwykłych mieszkańców są społecznicy. Oni wykonują dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności i wrażliwości bardzo dużą pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta i powiatu. Robią to nie tylko taniej, ale również dużo lepiej od urzędników i polityków.
Ta praca powinna być nie tylko doceniana, ale również wspierana przez władze samorządowe.

Możesz również polubić