7. Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza uwzględniająca wolę społeczeństwa, a nie liderów partyjnych. Dzisiejszy system to system quasi mafijny.
O tym, kto ma bierne prawo wyborcze, decydują liderzy partyjni.
Obywatel powinien móc się ubiegać o mandat posła lub radnego bezpośrednio
u wyborców.

Możesz również polubić