5. Wsparcie ludzi starszych, chorych, w szczególności niepełnosprawnych i dzieci

Wsparcia nie należy traktować jako jałmużny.

Dzieci. To inwestycja w przyszłość Polski.

Ludziom starszym należy się pomoc jako podziękowanie za wniesiony wkład w rozwój kraju oraz jako polisa ubezpieczeniowa dla nas. My też kiedyś będziemy starzy i będziemy wsparcia potrzebować.

Pomoc ludziom chorym to nasza polisa ubezpieczeniowa. Nikt nam zdrowia nie zagwarantuje.

Możesz również polubić