2. Likwidacja zbędnych urzędów

Powiatów. Kompetencje przekazać do miast powiatowych.
Urzędów Wojewódzkich. Kompetencje do Urzędów Marszałkowskich i gmin.
Urzędów Pracy. W zakresie pomocy społecznej kompetencje przekazać do gmin.
W zakresie doradztwa do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Straży miejskiej. Środki przeznaczyć na wzmocnienie policji
Działania takie ograniczą znacząco koszty oraz poprawią jakość świadczonych usług.

Możesz również polubić