11. Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Żeby Polska mogła bezpiecznie funkcjonować w świecie, musi być silna wewnętrznie (demokracja, praworządność, wolność, gospodarka), ale też uczestniczyć w sojuszach zewnętrznych jak NATO, ale też Unia Europejska. UE ma wiele wad nad eliminacją których trzeba pracować. Jednak bilans członkostwa w UE jest pozytywny. Nie wolno nam UE opuszczać.

Możesz również polubić