1. Reforma systemu pobierania opłat za śmieci

Opłata wliczona w cenę zakupu.
Dzięki temu producenci będą racjonalniej pakować towary.
Sortowanie śmieci na organiczne i nieorganiczne.
Likwidacja biurokracji. Likwidacja monopoli na terenie gmin.
Technologizacja procesów segregacji np. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/michal-solowow-zainwestowal-miliony-w-smieci,133,0,1990789.html
Działania takie powinny znacząco ograniczyć koszty, a co za tym idzie opłaty wnoszone przez ludność oraz poprawić jakość sortowania śmieci.

Możesz również polubić