Młodzieżowa Rada Powiatu Wałeckiego

Młodzi ludzie. Nic o Was bez Was.
Władze samorządowe w tym Rada Powiatu podejmują wiele decyzji dotyczących życia mieszkańców Powiatu Wałeckiego. Formalne jesteśmy do tego upoważnieni. Były demokratyczne wybory. Wyborcy podjęli decyzję, kto ma ich reprezentować i w ich imieniu podejmować decyzje. Wszystko, więc jest w porządku? Niby tak. Ale nie do końca. Kampania wyborcza u nas (i nie tylko u nas) polega na tym, że w ciągu kilku tygodni kandydaci nawiązują kontakt z obywatelami żeby ich przekonać do tego, że to właśnie Oni są najlepsi i najbardziej kompetentni i to im trzeba powierzyć mandat np. radnego. A potem? Potem jest kadencja i często o obywatelach się zapomina. Nie są wtedy wyborcami to po co się nimi przejmować. A wybrańcy sami wiedzą lepiej. W końcu są radnymi. Tak nie powinno być. Nikt nie pozjadał wszystkich rozumów. Radni też nie. Dlatego potrzebne są bieżące konsultacje, wymiany poglądów, dyskusje. Radny powinien być na bieżąco z opiniami mieszkańców. Wiedzieć, co ludzie mówią. Jakie mają problemy.
W mojej sytuacji nie jest tak źle. Działam w wielu organizacjach pozarządowych, więc mam kontakt z mieszkańcami na bieżąco. Prowadzę również Punkt Porad Obywatelskich, więc znam dużo problemów tzw. zwykłych ludzi. Mam też kontakt z młodzieżą m. in. poprzez własne dzieci. Mają osiemnaście i dwadzieścia kilka lat. Więc problemy młodych ludzi też są mi bliskie.
Nowy rząd zapowiedział reformę edukacji. Ponoć mają być likwidowane gimnazja, czyli nasz powiat czekają kolejne wyzwania związane z edukacją młodzieży. Inne wyzwania też dotyczą młodzieży. Rynek pracy, bezpieczeństwo, turystyka i inne.
Decyzje, więc będą musiały być podejmowane. Nie powinny być jednak podejmowane bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi. Dlatego podjąłem się utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu. W tej Radzie młodzi ludzie mogliby się wypowiedzieć na temat ich problemów i przedstawić propozycje ich rozwiązywania. Rada ta dyskutowałaby na temat spraw., Które dotyczą mieszkańców Wałcza w szczególności ludzi młodych. Brałaby również udział w opiniowaniu projektów uchwał Rady Powiatu. Moją rolą byłoby przedstawianie ich opinii na posiedzeniach komisji oraz na Sesjach Rady Powiatu.
Nie chcę tworzyć biurokratycznych struktur. Chcę żeby młodzi ludzie mogli się poprzez MRM wypowiedzieć na ważne dla nich tematy. Zapraszam wszystkich chętnych. Zgłaszać można się poprzez mail roman.wisniewski@wp.pl, telefonicznie 509916477 lub np. poprzez https://www.facebook.com/roman.wisniewski.10
Gdyby okazało się, że chętnych będzie bardzo wielu, wtedy razem spotkamy się i określimy czy i jak wyłonić jakąś reprezentację. Na razie proszę o zgłaszanie się wszystkich chętnych.

Więcej na http://romanwisniewski.pl/?q=node/339

Zdjęcia: