Informaca na temat dzialalności Punktu Porad Obywatelskich w Wałczu

Poniżej znajdziecie Państwo informację na temat prowadzonego przeze mnie bezpłatnego Punkty Porad Obywatelskich. Wielka szkoda, że klientów PPO nie ubywa.

Serdeczne podziękowania dla osób współpracujących z PPO w okresie ponad 10lat:
Danuty Święcickiej, Jana Butryma, Justyny Wegner, Honoraty Sosnowskiej, Agnieszki Mizgorskiej, Grażynie Maciejewskiej, Markowi Klocek, Paulinie Sawościanik i Katarzynie Wojtkowiak

Klienci Punktu Porad Obywatelskich w Wałczu w latach 2004-2014

osób wizyt spraw
kobiety 403 1285 574
mężczyźni173 788 210
Ogółem 576 2073 784

18-30 79 284 97
31-40 89 337 112
41-50 113 409 127
51-60 142 526 203
61-70 116 402 187
70-100 37 115 58
Ogółem 576 2073 784

Rodzinne 89 372 120
Administracja 152 649 209
Karne 37 76 60
Cywilne 87 287 125
Konsumenckie 89 401 128
Nieruchomości i lokale 98 412 107
Autorskie 7 31 12
Inne 17 45 23
Ogółem 576 2273 784

Zdjęcie główne: 
Zdjęcia: