Kontakt

Roman Wiśniewski
radny Powiatu Wałeckiego
tel. 509916477
mail: roman.wisniewski@wp.pl

Kontakt dotyczy również Punktu Porad Obywatelskich

oraz

- Fundacji Społeczeństwo Obywatelskie - www.facebook.com/fsorw?ref=hl
- Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - www.wlot.org , https://www.facebook.com/wlot.org?ref=hl ,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych - www.sigwalcz.pl/ ,
- Obywatelskiego Ruchu Samorządowego "Przyszłość" - www.przyszloscwalcza.pl/
- Stowarzyszenia Razem dla Zwierząt